ЕКСПРЕСІЯ

(лат. expressio — вираження) інтенсивна виразність тексту, що створюється фонетичними, лексичними, граматичними, стилістичними засобами мови.

Стилістичні терміни 

T: 0.040005705 M: 1 D: 1