ЕКСПРЕСІЯ

(лат. expressio — вираження) інтенсивна виразність тексту, що створюється фонетичними, лексичними, граматичними, стилістичними засобами мови.

Стилістичні терміни 

ЕКСЦЕСИВ →← ЕКСКЛЮЗИВНИЙ

T: 0.117745381 M: 3 D: 3