ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

(лат. interpretatio — тлумачення) фігура, в якій одна і та ж думка пояснюється за допомогою нагромадження синонімічних виразів. Виконує функцію семантичну, бо краще з’ясовує думку, і стилістичну; є різновидом ампліфікації. У стилістиці використовується інтерпретативний метод

Стилістичні терміни 

ІНТЕР’ЄКТИВАЦІЯ →← ІНТЕРПОЗИЦІЯ

T: 0.134814807 M: 3 D: 3