ЗНАЧЕННЯ СТИЛІСТИЧНЕ

одне з основних понять стилістики. Стилістичне значення є супровідним до лексичних і граматичних значень слів та виразів. Здатністю створювати певний стилістичний ефект воно обмежує сферу свого використання. Для визначення стилістичних значень важливими є поняття узуальних (часто вживаних, неформальних) і оказіональних (рідко, ситуативно вживаних) значень, прямих і переносних.

Стилістичні терміни 

КАДАНС →← ЗМІНА ЗНАЧЕННЯ, СЕМАНТИЧНА ЗМІНА, СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК

T: 0.120958541 M: 3 D: 3