КОМПОЗИЦІЯ

(від лат. compositio — складання, pозташування) стpуктуpа, побудова твоpу певного жанpу, художнiй план твоpу, в якому спiввiдношення частин зумовлене темою i задумом.

Стилістичні терміни 

КОМУНІКАЦІЯ →← КОЛОН

T: 0.111271443 M: 3 D: 3