КОНКЛЮЗІЯ

(лат. сonclusio — кінець, закінчення) те саме, що й висновки.

Стилістичні терміни 

КОНОТАЦІЯ →← КОМУНІКАЦІЯ

T: 0.139908308 M: 3 D: 3