КОНОТАЦІЯ

(лат. сon — разом, notatio — позначати) одне з основних понять стилістики, яке означає дадаткові семантичні і стилістичні відтінки, що накладаються на основне значення слова в процесі комунікації і надають вислову експресивного забарвлення, певного тону, колориту.

Стилістичні терміни 

КОНТЕКСТ →← КОНКЛЮЗІЯ

T: 0.118036807 M: 3 D: 3