ЛЕКСИКА

(від гр. lexikos — словесний) словниковий склад мови. У стилістиці кваліфікується як стилістичний матеріал. За призначенням і сферою використання виділяють різні групи лексики: загальновживана, термінологічна, професійна, спеціальна, активна, пасивна, застаріла. За стилістичною активністю лексика поділяється на нейтральну і стилістично забарвлену. До стилістично забарвленої відноситься емоційно-експресивна, поетична, книжна, просторічна та ін.

Стилістичні терміни 

ЛЕКСИКА ЕМОЦІЙНА ЕМОТИВНА →← ЛЕГЕНДА

T: 0.1069323 M: 3 D: 3