ЛЕКСИКА НЕЙТРАЛЬНА

слова, що не мають стилістичного забарвлення і стильового призначення, можуть з однаковим успіхом вживатися в усіх стилях. У стилістичній парадигмі вони є нейтральною основою, домінантою, до якої додаються стилістично забарвлені синоніми, утворюючи синонімічний ряд: говорити — ректи, промовляти, виступати, базікати.

Стилістичні терміни 

ЛЕКСИКА ОФІЦІЙНОДІЛОВА →← ЛЕКСИКА КНИЖНА

T: 0.096355873 M: 3 D: 3