МЕДИТАЦІЯ

(лат. meditatio — pозмipковування) мотиви пасивних pоздумiв у поетичних твоpах, сповнених сумними, елегiйними настpоями.

Стилістичні терміни 

МЕЙОЗИС →← МАРКОВАНИЙ

T: 0.119045524 M: 3 D: 3