МЕТАФОРА

(гр. metaphora — переміщення, віддалення) один із найпоширеніших тропів, що виникає в результаті вживання слова в переносному значенні за схожістю означуваного предмета з іншим. Метафора нагадує згорнене порівняння, компактна і образна: конвертики хат; глобус катусти (Л.Костенко).

Стилістичні терміни 

МЕТОНІМІЯ →← МЕТАПЛАЗМ

T: 0.109526192 M: 3 D: 3