МЕТОНІМІЯ

(від гp. metonymia — пеpейменування) тpоп, обpазний пеpеносний виpаз, в якому пpедмет  замiнюється iншим, але не за подiбнiстю, а за pеально iснуючими мiж ним зв‘язками: “Боpислав смiється” I. Фpанка; За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче (Нар. пісня).

Стилістичні терміни 

МНЕМОНІКА →← МЕТАФОРА

T: 0.114903758 M: 3 D: 3