ІСТОРИЗМИ

стилістичні засоби (лексеми), що використовуются в художніх текстах для відтворення колориту епохи, індивідуалізації мови персонажів, у науково-історичній літературі як номінації колишніх реалій: урядник, війт, кошовий, волость, ятаган, непман, КДБ.

Стилістичні терміни 

ІТЕРАЦІЯ →← ІРОНІЯ

T: 0.062419482 M: 4 D: 3