МОВА ІМПРОВІЗОВАНА

та, що звучить на певну тему без попередньої підготовки, породжена конкретною ситуацією або є живою компіляцією відомих мовцю виражальних засобів. Така мова вимагає від мовця великих знань, смаку і таланту імпровізації.

Стилістичні терміни 

МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА →← МНЕМОНІКА

T: 0.141106942 M: 3 D: 3