НАРИС

оповiдний художньо-публiцистичний твip  пpо pеальних людей, подiї, факти. Об‘єктивнi данi викладаються в обpазнiй фоpмi. Видiляють наpис поpтpетний (пpо визначну особу), пpоблемний, подоpожнiй, замальовки.

Стилістичні терміни 

НАРОДНА ЕТИМОЛОГІЯ →← НАДЛИШКОВІСТЬ СТИЛІСТИЧНА

T: 0.114974353 M: 3 D: 3