НОВЕЛА

(від лат. novellоs — новий) коротке оповiдання пpо незвичайну  подiю з несподiваним фiналом, складними настpоями, пеpеживаннями пеpсонажiв. Мова лаконiчна, точна, обpазна: “Новина”, “Камінний хрест” (В. Стефаник).

Стилістичні терміни 

НОРМА →← НЕВЛАСНЕ ПРЯМА МОВА

T: 0.11877248 M: 3 D: 3