ІМІТАЦІЯ

(лат. іmitatio — наслідую) стилістичний прийом, яким створюється повна ілюзія чиєїсь манери мовлення або письма.

Стилістичні терміни 

ІМПЕРАТИВ →← ІЗОКОЛОН

T: 0.072970722 M: 3 D: 3