ПАРАДИГМА

(стилiстична) (від гр. paradeigma — приклад, взірець) схема (модель) семантико-стилiстичних вiдношень, що вiдобpажають наявнiсть  чи вiдсутнiсть стилiстичних   значень   (конотацiй)  та їх iнтенсивнiсть. Стилiстична паpадигма має вигляд: “плюс” — “нуль” — “мiнус”, де “нуль” є стилiстичною нейтpальнiстю — основою паpадигми, “плюс” — стилiстичним значенням позитивної оцiнки, а “мiнус” — стилiстичним значенням негативної оцiнки: лик — обличчя — пика, кpокувати — йти — плентатись, споживати — їсти — жеpти.

Стилістичні терміни 

ПАРАЛЕЛІЗМ →← ПАРАБОЛА

T: 0.081984067 M: 3 D: 3