ПАРОНОМАЗІЯ

(від гр. para — біля, onomazo — називаю) стилістична фігура (звукова метафора), що досягається майстерним використанням близьких за звучанням, але різних за значенням слів: Коли стану я зовсім сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою (Л. Костенко).

Стилістичні терміни 

ПАРЦЕЛЯЦІЯ →← ПАРЕНТЕЗА

T: 0.104661336 M: 3 D: 3