ПАРЦЕЛЯЦІЯ

(лат. рarticula — частка) стилістичний прийом, суть якого полягає в членнуванні речення на інтонаційно-смислові частини і виділенні їх, щоб звернути на них увагу читача чи співрозмовника: Коло неї \[Маланки\] Гафійка. Наче молода щепа з панського саду (М. Коцюбинський).

Стилістичні терміни 

ПАТРОНІМИ →← ПАРОНОМАЗІЯ

T: 0.093275353 M: 3 D: 3