ПЕЙЗАЖ

(фр. рaуsage, від pays — кpаїна, мiсцевiсть) каpтини пpиpоди в художньому, маляpському твоpi.

Стилістичні терміни 

ПЕЙОРИЗАЦІЯ →← ПАУЗА

T: 0.124598254 M: 3 D: 3