ПЕРСОНІФІКАЦІЯ

(від лат. persona особа і fasio роблю) троп, що утворюється перенесенням ознак особи на предмети, речі, явища, тваринний і рослинний світ: В золотій смушевій шапці циган-вечір сходив з гір, Ніс він ніченьці-циганці з срібла кований набір (О. Олесь).

Стилістичні терміни 

ПИТАННЯ →← ПЕРВАЗІЯ

T: 0.106616663 M: 3 D: 3