ПЛИННИЙ РЯДОК

така будова поетичного рядка, коли завершення думки-образу переходить з одного рядка в інший або й у іншу строфу.

Стилістичні терміни 

ПОБАЖАННЯ →← ПЛЕОНАЗМ

T: 0.085817802 M: 3 D: 3