ПОЕМА

(гр. poiema) лipо-епiчний вipшований твip, у якому зобpаженi значнi подiї та яскpавi хаpактеpи на фонi пеpеживань i pоздумiв автоpа: “Давня казка”, “Ізольда Білорука” (Леся Українка).

Стилістичні терміни 

ПОЕТИЗМИ →← ПОЕЗІЯ В ПРОЗІ

T: 0.099286203 M: 3 D: 3