ПОРІВНЯННЯ

троп, що є порівнянням одного предмета з іншим на основі спільної для них ознаки: Пшениці лан по обрію розлився, наче море (О. Гончар).

Стилістичні терміни 

ПОСЛАННЯ →← ПОЛІСИНДЕТОН

T: 0.10573988 M: 3 D: 3