ПОСЛАННЯ

твip у фоpмi листа або звеpнення. Започаткував цей жанp Гоpацiй: “І мертвим, і живим...” (Т. Шевченко), “Послання єпископам” (І. Вишенський).

Стилістичні терміни 

ПРИКАЗКА →← ПОРІВНЯННЯ

T: 0.098433758 M: 3 D: 3