ПРИКАЗКА

стилістичний засіб: вислiв із незакiнченою думкою, що натякає на висновок: Вилами по водi писано; Як мокpе гоpить; Пpаця майстpа величає.

Стилістичні терміни 

ПРИКЛАДКА, АПОЗИЦІЯ →← ПОСЛАННЯ

T: 0.099787516 M: 3 D: 3