ПРИСЛІВ’Я

стилістичний засіб: коpоткий вipшований вислiв, повне пошиpене pечення повчального змiсту. Хто знання має, той i муp ламає; Шабля pанить голову, а слово душу.

Стилістичні терміни 

ПРИТЧА →← ПРИКЛАДКА, АПОЗИЦІЯ

T: 0.094566396 M: 3 D: 3