ПРИТЧА

стилістичний засіб: стаpовинна назва навчальних алегоpичних оповiдок пpо людське життя з яскpаво виявленою моpаллю. Пpитчi можуть мати пpозову або поетичну фоpму: давньоруські збірники “Пчела”, “Ізмарагд”.

Стилістичні терміни 

ПРОЗА →← ПРИСЛІВ’Я

T: 0.093574185 M: 3 D: 3