ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ

стилістичні засоби (лексеми) в художньому тексті, що характеризують мовлення персонажів певних професійних груп: пара, академзаборгованість, навантаження, вікно, лекція, аудиторія (у викладачів); камбуз, компас (у моряків); мартен, вагранка (у металургів).

Стилістичні терміни 

ПРЯМА МОВА →← ПРОСТОРІЧЧЯ

T: 0.110438122 M: 3 D: 3