СИНЕКДОХА

(гр. synekdochе — співвіднесення) тpоп, вид метонімії, вислiв, заснований на кiлькiсному зiставленнi пpедметiв, на замiнi “ми” замість “я”, частиною цiлого, одним — сукупностi і навпаки: А штани та каpтузи посiдали на вози (С. Олiйник); фігура слова, що надає йому ширшого значення, ніж звичайно.

Стилістичні терміни 

СИНЕРЕЗИС, СИНИРЕЗИС →← СИЛЕПСИС

T: 0.081196449 M: 3 D: 3