СИНЕРЕЗИС, СИНИРЕЗИС

(від гр. syneresis, synezesis — осідання, ущільнення) у фонетиці — злиття звуків у дифтонг, у фоностилістиці — різні види компресії та злиття звуків і суміжних слів, породжені швидкістю й автоматизмом мовлення: матер’ял, до’дної.

Стилістичні терміни 

СИНОНІМИ →← СИНЕКДОХА

T: 0.131338133 M: 3 D: 3