СТИЛІСТИЧНА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

охоплює стилі і підстилі мови і мовлення, їх жанрову диференціацію, стилістичні засоби, способи і прийоми організації мовних засобів у тексті.

Стилістичні терміни 

СТИЛІСТИЧНИЙ СИНТАКСИС →← СТИЛІСТИКА ЧАСТКОВА

T: 0.118541582 M: 3 D: 3