СТИЛЬ

(лат. stylus, букв. — паличка для письма) 1) суспільно-необхідний, історично-сформований різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних одиниць. Кожний стиль має свою сферу використання, призначення, ознаки і мовні засоби 2) сукупність прийомів використання мовних засобів, що є характерною для творчості окремого письменника, діяча культури, мовця (індивідуальний стиль) 3) особливості мовлення з погляду відповідності його нормам літературної мови: стиль гарний, поганий, простий, ускладнений, неохайний, штучний.

Стилістичні терміни 

СТРОФА →← СТИЛІСТИЧНИЙ СИНТАКСИС

T: 0.098627013 M: 3 D: 3