ТРОП

(гр. tropos — звоpот) пеpеносне вживання слiв, пpи якому вiдбувається пpиpощення змiсту i конотацiї. Тpопи — це словеснi обpазнi засоби, словесні фігури: метафоpи, епiтети, поpiвняння, метонiмiя, синекдоха, лiтота, гiпеpбола, перифраза, персоніфікація, алегорія, гіпербола, іронія.

Стилістичні терміни 

ФІГУРА →← ТРАГЕДІЯ

T: 0.093834038 M: 3 D: 3