ІМПЕРАТИВ

(від лат. imperativus владний) стилістичний засіб (наказовий спосіб, спонукальні вигуки тощо), що виражає волевиявлення, реакції мовця.

Стилістичні терміни 

T: 0.033737206 M: 1 D: 1