ІМПЕРАТИВ

(від лат. imperativus владний) стилістичний засіб (наказовий спосіб, спонукальні вигуки тощо), що виражає волевиявлення, реакції мовця.

Стилістичні терміни 

ІМПЛІКАЦІЯ →← ІМІТАЦІЯ

T: 0.076071451 M: 3 D: 3