ФРАЗОВИЙ ЧЛЕН

частина вислову, проміжна між словом і реченням (більша за слово, менша за речення), член речення із залежними від нього словами: Скажу я вам, // скучаю дуже за вами; стилістичне явище, що виразно виявляється в живому мовленні.

Стилістичні терміни 

ФУНКЦІЯ СТИЛІСТИЧНА →← ФРАЗА

T: 0.068417486 M: 3 D: 3