ЧАС

у граматичній стилістиці дієслівна категорія, що темпоральною семантикою і граматичними формами виражає часові відношення моменту мовлення з реальним часом, з подіями, з діячами, використовується як стилістичний засіб вираження відносного часу: теперішній історичний, описовий, художній, теперішній — майбутній тощо.

Стилістичні терміни 

ЧАСТКОВИЙ ПОВТОР →← ХАРІЄНТИЗМ

T: 0.08164084 M: 3 D: 3