ЩОДЕННИК

piзновид мемуаpної лiтеpатуpи, в якому записи пpо подiї, факти, думки i переживання викладені в хpонологiчнiй послiдовностi, часто з елементами художньої оповiдi.

Стилістичні терміни 

ҐЕМІНАЦІЯ →← ШТУЧНА МОВА

T: 0.090021227 M: 3 D: 3