АКТИВНИЙ СЛОВНИК

(лат. аctivus — діяльний) запас слів, які мовець не тільки розуміє, але й практично використовує в усній та писемній мові.

Стилістичні терміни 

АКТУАЛІЗАЦІЯ →← АКРОСТИХ

T: 0.108955874 M: 3 D: 3