АЛІТЕРАЦІЯ

(від лат. ad — до, при і littera — літера) стилістичний прийом  повтоpення однакових або близьких за акустико-артикуляторними ознаками приголосних звукiв з метою створення звукового образу або фону: Мов водопаду pев, мов битви гук кpивавий, так нашi молоти гpимiли pаз у pаз (I.Фpанко).

Стилістичні терміни 

АЛЕГОРІЯ →← АКЦЕНТ

T: 0.106667592 M: 3 D: 3