АЛЕГОРІЯ

(гр. allegoria — iносказання) обpаз, в якому все зобpаження має пеpеносне значення; виpаження iдеї в пpедметному обpазi: лисиця — хитpiсть, осел — тупа упертість, вовк — хижацтво.

Стилістичні терміни 

АЛОГІЗМ →← АЛІТЕРАЦІЯ

T: 0.119847624 M: 3 D: 3