ІМПЛІКАЦІЯ

(від. лат. implicatio — тісно зв’язую) логічна операція, за допомогою якої з двох висловлювань утворюється умовне висловлювання за схемою: Якщо…, то.

Стилістичні терміни 

ІМПРОВІЗАЦІЯ →← ІМПЕРАТИВ

T: 0.062356975 M: 3 D: 3