АМФІБОЛІЯ

(гр. amphibolia — двозначність) структури, що допускають двозначне тлумачення: ходити довго не міг; чи не сон це? Амфіболія розуміється як стилістичний ефект загадковості або як недогляд, який можна усунути перебудовою речення.

Стилістичні терміни 

АНАДИПЛОЗА →← АМПЛІФІКАЦІЯ

T: 0.101572325 M: 3 D: 3