АНАФОРА

(гр. anaphora — піднесення) стилістична фігура, що створюється повторенням одних і тих самих елементів мови на початку кожного паралельного ряду: рядка, строфи, абзаца... Анафора буває звукова, лексична, морфемна, синтаксична.

Стилістичні терміни 

АНЕКДОТ →← АНАНТАПОДОТОН

T: 0.100135893 M: 3 D: 3