ІМПРОВІЗАЦІЯ

(фр. іmprovisation, з лат. іmprovisus — непередбачений, раптовий) виголошення промови чи певної її частини без попередньої підготовки, спираючись на раніше набуті знання і навички контактування з аудиторією. Бажано передбачати ситуації, коли може виникнути потреба в імпровізації, і готуватися до них.

Стилістичні терміни 

ІНВЕКТИВА →← ІМПЛІКАЦІЯ

T: 0.059222929 M: 3 D: 3