АНТИТЕЗА

(від гр. antithesis — протиставлення) стилістична фігура, що характеризується симетричною будовою і різким протиставленням понять, образів, думок: Рання пташка росу п‘є, а пізня — сльозу ллє.

Стилістичні терміни 

T: 0.029511664 M: 1 D: 1