АРХАЇЗМИ

(гр. archaios — давній) стилістичні засоби (лексеми), що мають конотацію попередніх мовних епох і тому використовуються для створення стилістичних ефектів історичного колориту, урочистості, піднесеності, патетики або створення ефекту комізму, іронії, пародії, індивідуалізації мовлення персонажів: Возвеличу отих рабів німих... (Т. Шевченко); І все рече, рече... (Остап Вишня).

Стилістичні терміни 

АСИНДЕТОН →← АРГОТИЗМИ

T: 0.09017718 M: 3 D: 3