АСИНДЕТОН

(гр. asyndeton — незв‘язане) стилістична фігура, що має будову багатокомпонентного складного безсполучникового речення: Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко).

Стилістичні терміни 

АСОНАНС →← АРХАЇЗМИ

T: 0.109928298 M: 3 D: 3