АСТЕСМУС

(гр. asteismos — причіпний зворот) фігура думки, що прикрашає мовлення доречним виразом — вставкою, згадкою, дотепом, приказкою чи прислів‘ям, сентенцією, афоризмом тощо: І доки буду ряст топтати — бо ще ж зоря моя горить! — Хотів би мову так пізнати, щоб із землею говорить (Ю.Петренко).

Стилістичні терміни 

АТІОЛОГІЯ →← АСТЕЇЗМ

T: 0.089180401 M: 3 D: 3