ВАРІАНТ

(від лат. variаns — змінний). Є варіанти є комбінаторні, факультативні й стилістичні — стилістичне поняття, за яким допускаються паралельні форми.

Стилістичні терміни 

ВАРВАРИЗМИ →← БЛАГАННЯ

T: 0.094220042 M: 3 D: 3